Windows XP - Spustenie súborov MSI ako administrátora

V predvolenom nastavení na pravej strane súboru MSI chýba "Spustiť ako správca". Ak ho chcete vrátiť späť do kontextového menu:

 • Otvorte register:
 • Kliknite na Start> Run> type regedit
 • Prejdite na: HKEY> CLASSES> ROOT> Msi.Package> Shell
 • Kliknite na ponuku Úpravy> Nový> Kľúč
 • Premenovať ho ako „runas“
 • Dvakrát kliknite na predvolenú hodnotu.
 • Zadajte text „Spustiť ako správca“ a kliknite na tlačidlo OK.
 • Vyberte kľúč runas. V ponuke Úpravy kliknite na položku Nový> Kľúč.
 • Premenujte ho ako príkaz
 • Dvakrát kliknite na Predvolená hodnota.
 • Zadajte príkaz msiexec / i "% 1" a kliknite na tlačidlo OK.
 • Zatvorte Editor databázy Registry.

Odteraz zakaždým, keď kliknete pravým tlačidlom myši na súbor MSI, zobrazí sa možnosť Spustiť ako správca.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy