Windows - Povolenie stereo mixu

Môže sa to stať na zvukových kartách Realtek, napríklad vstup pre Stereo Mix sa nezobrazí.

V skutočnosti existuje, ale bola zakázaná.

Riešenie problémov

Windows Vista

  • Prejdite na Ovládací panel -> Klasické zobrazenie -> Zvuk -> Karta nahrávania -> Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam -> Zobraziť vypnuté zariadenia.
  • V zozname sa zobrazí ikona StereoMix. Kliknite na ňu.
  • V okne, ktoré sa otvorí (Použitie zariadenia), vyberte možnosť „Použiť zariadenie“

Windows 7

Princíp je rovnaký ako pre systém Windows Vista, okrem toho, že ovládací panel nie je úplne rovnaký.

Windows XP

  • Najprv dvakrát kliknite na ikonu reproduktora na paneli úloh.
  • Malo by sa objaviť zmiešavacie rozhranie. Kliknite na Možnosti / Vlastnosti.
  • Vyberte kartu Nahrávanie a začiarknite možnosť Stereo Mix (Stereo Mix).
  • Zapnite zmiešavacie rozhranie a začiarknite voľbu Select a Stereo Mixer.
  • Ak chcete operáciu dokončiť, kliknite na tlačidlo OK.
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy