Windows - ikona Bluetooth chýba v oblasti oznámení

Problém

Bluetooth ico som omylom odstránil. Keď zapnem Bluetooth, nezobrazí sa v oznamovacej oblasti. Ako ho obnoviť?

Riešenie

  • Stlačte tlačidlo Start (Štart)> Control Panel (Ovládací panel)> Network and Internet (Sieť a Internet)> pod položkou Bluetooth Devices (Zariadenia Bluetooth) a stlačte tlačidlo „Change Settings (Nastavenia) pre zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth,
  • V novom okne vyberte '' Zobraziť ikonu Bluetooth v oblasti oznámení ''.
  • Kliknite na Apply a potom na OK

Riešené detailným22.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy