PowerPoint - Zmena počtu vrátených

V predvolenom nastavení sa obmedzuje na 20 undos (CTRL + Z)

  • Ak chcete zmeniť túto predvolenú hodnotu
  • Kliknite na File> Options> Advanced
  • V časti „Možnosti úprav“
  • Upraviť číslo vedľa položky Maximun počet undosov

  • Kliknite na OK na potvrdenie
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy