V prehliadači Google Chrome nie je žiadny zvuk

Problém

Nemám žiadny zvuk pod webovým prehliadačom.

Používam prehliadač Google Chrome a prenosný počítač používa systém Windows Vista Ultimate verzie 6.0

Hľadali sme riešenia vyššie uvedeného problému za posledných niekoľko dní a zistili sme, že mnohí ľudia majú tento problém. Sledoval som všetku ponúkanú pomoc. Tu som sa snažil:

  • Ak chcete otvoriť správcu úloh prehliadača Chrome, stlačte tlačidlo shift a Esc. Potom vyberte "Plug in: Shockwave Flash" a potom stlačte "Ukončiť proces". Po, obnovte stránku a zvuk by mal fungovať.
  • Uistite sa, že existuje "wavemapper"
  • Skúšal som preinštalovať Adobe Flash Player aj Google Chrome.

Riešenie, ktoré fungovalo, ale bolo dočasné.

Riešenie

Skopírujte tento text do programu Poznámkový blok (počínajúc verziou Editora databázy Registry systému Windows verzie 5.00) a uložte ho na pracovnú plochu pomocou názvu "missing.reg":

Verzia databázy Registry systému Windows, verzia 5.00

 [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT Verzia Verzia32] "midimapper" = "midimap.dll" "msacm.imaadpcm" = "imaadp32.acm" "msacm.msadpcm" = "msadp32.acm" "msacm.msg711" = "msg711.acm" "msacm.msgsm610" = "msgsm32.acm" "msacm.trspch" = "tssoft32.acm" "vidc.cvid" = "iccvid.dll" "VIDC.I420" = "i420vfw.dll" "vidc.iv31" = "ir32_32.dll" "vidc.iv32" = "ir32_32.dll" "vidc.iv41" = "ir41_32.ax" "VIDC.IYUV" = "iyuv_32.dll" "vidc.mrle" = "msrle32.dll" "vidc.msvc" = "msvidc32.dll" "VIDC.YVYU" = "msyuv.dll" "wavemapper" = "msacm32.drv" "msacm.msg723" = "msg723.acm" "vidc. M263 "=" msh263.drv "" vidc.M261 "=" msh261.drv "" msacm.msaudio1 "=" msaud32.acm "" msacm.sl_anet "=" sl_anet.acm "" msacm.iac2 "=" C: WINDOWS system32 iac25_32.ax "" vidc.iv50 "=" ir50_32.dll "" vlna "=" wdmaud.drv "" midi "=" wdmaud.drv "" mixer "=" wdmaud.drv " "VIDC.WMV3" = "wmv9vcm.dll" "VIDC.VP40" = "vp4vfw.dll" "msacm.voxacm160" = "vct3216.acm" "MSVideo" = "vfwwdm32.dll" "MSVideo8" = "VfWWDM32.dll "" wave1 "=" wdmaud.drv "" midi1 "=" wdmaud.drv "" mixer1 "=" wdmaud.drv "" aux "=" wdmaud. " drv "" vidc.VP70 "=" vp7vfw.dll "" vidc.X264 "=" x264vfw.dll "" VIDC.FPS1 "=" frapsvid.dll "" vidc.VP60 "=" vp6vfw.dll "" vidc.VP61 "=" vp6vfw.dll "" vidc.VP62 "=" vp6vfw.dll "" vidc.DIVX "=" DivX.dll "" VIDC.UYVY "=" msyuv.dll "" VIDC.YUY2 "=" msyuv.dll "" VIDC.YVU9 "=" tsbyuv.dll "" VIDC.DRAW "=" DVIDEO.DLL "" VIDC.YV12 "=" yv12vfw.dll "" wave2 "=" wdmaud.drv "" midi2 "=" wdmaud. " drv "" mixer2 "=" wdmaud.drv "" aux1 "=" wdmaud.drv "" wave3 "=" wdmaud.drv "" midi3 "=" wdmaud.drv "" mixer3 "=" wdmaud.drv "" aux2 " = "wdmaud.drv" "VIDC.MSUD" = "msulvc05.dll" "wave4" = "wdmaud.drv" "midi4" = "wdmaud.drv" "mixer4" = "wdmaud.drv" "aux3" = "wdmaud .DRV " 
  • Po uložení súboru prejdite na položku START> RUN> a zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK
  • V registri vyberte FILE> IMPORT a vyberte súbor "missing.reg" z pracovnej plochy
  • Mali by ste dostať potvrdenie, že bol úspešne importovaný.

Ďakujeme bioniku za tento tip.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy