Galaxy S II - prenos súborov cez WiFi Direct

Galaxy SII majú peknú funkciu, ktorá vám umožňuje komunikovať so zariadením s podporou WiFi cez bezdrôtovú sieť bez predchádzajúceho overenia na prístupový bod (smerovač).

  • Túto funkciu aktivujete
  • Klepnite na Ponuka> Aplikácie> Nastavenia> Bezdrôtové pripojenie a sieť> Nastavenia Wi-Fi Direct> Wi-Fi Direct.
  • Klepnite na Ponuka> Skenovať
  • Vyberte zariadenie podľa svojho výberu a klepnite na pripojenie.
  • Keď druhý užívateľ žiadosť prijme, zariadenia sa spárujú
  • Teraz môžete odosielať súbory cez sieť WLAN (rovnakým spôsobom ako pri používaní Bluetooth).
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy