Foobar2000 - Vypnúť kontextové okná s chybovými hláseniami

Vypnutie vyskakovacích okien chybových správ počas prehrávania

  • Kliknite na ponuku Súbor> Predvoľby> Rozšírené
  • V pravej časti okna rozbaľte položku Prehrávanie.
  • Zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať kontextové okná s chybovými hláseniami

  • Kliknite na OK na potvrdenie.
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy