Foobar2000 - Automaticky obnoví prehrávanie

Ak chcete, aby Foobar2000 automaticky obnovil naposledy prehrávanú skladbu:

  • Kliknite na ponuku Súbor> Predvoľby> Prehrávanie.
  • V pravej časti okna začiarknite políčko „Obnoviť prehrávanie po reštartovaní foobar2000“.

  • Kliknite na OK na potvrdenie.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy