Excel - ak je výsledok null, nezobrazuje nulu

Problém

Nemôžem prísť na to, ako dostať Excel, aby dal to, čo je v bunke, do inej bunky, ak má bunka v ňom prázdnu bunku. Napríklad existujú bunky údajov, ktoré chcem skopírovať do iných hárkov v zošite. Niekedy sú bunky ponechané prázdne. V tomto prípade nechcem, aby Excel dal "0" do buniek ostatných hárkov. Ak je bunka prázdna, chcem na ostatných listoch aj prázdne. Nie je nula, pretože v hlavnej bunke nie je nula.

Riešenie

Môžete použiť vzorec if.

  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something) 
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)
  • =IF(A1="", "", Sheet2!A1) Paste this formula in Sheet2 A1 or where you need it. This will give the result of A1 if there are something in it. The "", "" stands for (something)

Ďakujeme Stormdronk za tento tip.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy