eMClient - Vyprázdnenie priečinka Kôš

V rámci eM Clienta sú všetky odstránené e-mailové správy automaticky odoslané v priečinku Kôš.

  • Ak ich chcete natrvalo odstrániť:
  • Kliknite na ponuku Akcie> Vyprázdniť kôš

Všimnite si, že: Táto možnosť je k dispozícii aj kliknutím pravým tlačidlom myši na priečinok Kôš.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy