eM Client - Zmena nastavení jazyka

Zmena nastavenia jazyka eM Client:

  • Kliknite na Nástroje> Nastavenia> Jazyk
  • V pravej časti okna sa zobrazí ukážka všetkých nainštalovaných jazykov. Vyberte možnosť podľa svojho výberu:

  • Kliknite na Apply (Použiť) na overenie (nie je potrebné reštartovať eM Client).

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy